7/28 Grinnell vs Johnston - 10 YO State Tourney - # - The Daily Iowegian | Photos